Lejer havde, ved at tillukke sin brevsprække, accepteret, at anbefalede breve ville blive lagt i opgangen ved døren.

Udlejer havde flere gang forsøgt at indgå en aftale med lejer om, at udlejer skulle have adgang til lejligheden, da der skulle udbedres en vandhane i køkkenet og udskiftes vandmålere.

Den 3. juni 2021 sendte udlejer et brev om, at lejer skulle give udlejer adgang til lejligheden den 23. juli 2021.

Brevet blev sendt med afleveringsattest, hvoraf det fremgik, at brevet var lagt i lejers brevkasse den 4. juni 2021. 

bygninger_lejligheder_by

Da lejer ikke gav adgang til lejligheden, sendte udlejer den 11. august 2021 et brev om ophævelse af lejemålet, som blev lagt ved døren til lejers lejemål.

Det var ubestridt, at lejer havde tillukket sin brevsprække til lejligheden.

Fogedrettens afgørelse
Fogedretten fandt, at meddelelserne var kommet frem til lejer, da lejer, ved at tillukke sin brevsprække til lejligheden, havde accepteret, at anbefalede breve ville blive lagt i opgangen ved lejers dør.

Lejemålet var derfor ophævet med rette.

Kendelsen er optrykt i UfR 2022.1340 V.