I går fremsatte transportministeren et nyt lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Formålet med lovforslaget er at fastsætte krav til etablering og drift af ladestandere på offentlige arealer.

En grøn omstilling af transportsektoren spiller en afgørende rolle for, at Danmark kan indfri sine klimamål. Dette skal lovforslaget bidrage til. Med lovforslaget skabes der bedre mulighed for opladning af biler ved bl.a. at fastlægge rammerne for etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere.

Helt konkret indebærer lovforslaget, at kommuner og regioner får mulighed for at tildele private operatører ret til at opstille ladestandere på offentlige arealer. Det foreslås i den forbindelse, at tildelingen skal ske på markedsvilkår.

Lovforslaget indebærer endvidere, at operatører af ladestandere forpligtes til at give adgang for roamingtjenester, når ladepladsen er etableret på offentlige arealer, eller når en ladeplads er etableret med tilskud fra det offentlige. Målet er, at brugere af elbiler vil få bedre adgang til et samlet netværk af ladepladser, hvor opladningen kan gennemføres til rimelige priser.

Loven forventes at træde i kraft den 1. april 2022.

 

Bech-Bruuns kommentar
Allerede nu bør kommuner og regioner lægge en strategi og en plan for, hvor der er behov for ladestandere, og hvor kommunerne under hensyntagen til den fremtidige planlægning forventer behov for ladestandere fremover. Med den plan i hånden, kan der udarbejdes et gennemtænkt udbud og sikres en ensartet administration.