De kinesiske varemærkemyndigheder offentliggjorde ved udgangen af 2021 nye guidelines for behandling af varemærkeansøgninger i Kina. De nye guidelines trådte i kraft den 1. januar 2022 og har til formål at sikre en ensartet anvendelse af den kinesiske varemærkelov af varemærkemyndighederne.

Indholdet i de nye guidelines er næsten fordoblet i forhold til den tidligere version, så der er tale om en væsentlig udbygning af de tidligere guideliens. Blandt andet er der tilføjet en ny sektion med retningslinjer, der blandt andet omhandler den formelle behandling af varemærkeansøgninger samt procedurerne for varemærkeansøgninger, indsigelser, ophævelser og klassificering af varer og tjenesteydelser.

De væsentligste opdateringer gennemgås i det følgende.

1. Varemærker ansøgt i ond tro
Baseret på tidligere praksis opstiller de nye guidelines 10 konkrete situationer, som ofte vil blive kategoriseres som ond:

 • Ansøgeren indleverer et stort antal varemærkeansøgninger, der helt åbenlyst overstiger behovene i relation til normale forretningsaktiviteter og som mangler en reel intention om brug
 • Ansøgeren har indleveret ansøgning om registrering af et stort antal varemærker, der er identiske med eller ligner andre rettighedshaveres velrenommerede varemærker
 • Ansøgerne har gentagne gange indleveret ansøgning om registrering af varemærker, der er identiske med eller ligner den samme rettighedshavers velrenommerede varemærker
 • Ansøgeren har ansøgt om registrering af et stort antal varemærker, der er identiske med eller ligner andres selskabsnavne, forkortelser af selskabsnavne, e-handelsnavne, domænenavne, produktnavne, kendte reklameslogans, designs eller andre virksomhedskendetegn
 • Ansøgeren har ansøgt om registrering af et stort antal varemærker, der er identiske med eller ligner navnene på kendte personer, berømte værker, rollenavne, berømte offentlige kulturelle værker, såsom andres kunstværker
 • Ansøgeren har ansøgt om registrering af et stort antal varemærker, der er identiske med eller ligner navnene på kommuner, byer, bjerge, floder, naturskønne steder eller bygninger
 • Ansøgeren har ansøgt om registrering af et stort antal varemærker, der er identiske med eller ligner generiske navne eller brancheudtryk, eller som angiver kvaliteten-, de vigtigste råvarer-, de vigtigste funktioner-, anvendelsesmuligheder-, vægt- eller mængde af de ansøgte varer eller tjenesteydelser
 • Ansøgeren overdrager et stort antal varemærker til mange forskellige virksomheder mv.
 • Ansøgeren kræver uforholdsmæssigt høje priser for overdragelse eller licensering af et varemærke, eller kræver erstatning for krænkelse af varemærkerne fra den ”egentlige” rettighedshaver
 • Andre forhold, der kan anses for at være et udtryk for ond tro ved ansøgning om varemærkeregistrering.

Foruden de situationer, der kan karakterisere som ond tro, så er det væsentligt at fremhæve, at guidelines også understreger, at en defensiv ansøgningsstrategi, hvor varemærkeindehaveren ansøger sit primære varemærke i øvrige klasser, som er relateret til, men ikke tilhører ansøgeren kerneaktiviteter, ikke uden videre vil blive kategoriseret som ond tro. Defensive ansøgningsstrategier accepteres således som udgangspunkt forsat. 

2. Manglende særpræg 
For så vidt angår varemærker, som består af både beskrivende og særprægede elementer, kunne sådanne varemærker i henhold til tidligere praksis opnå registrering, hvis varemærket som helhed havde tilstrækkeligt særpræg. I henhold til de nye guidelines kan sådanne varemærker fremadrettet kun opnå registrering, hvis ansøger accepterer en disclaimer på den beskrivende del af varemærket.  

Derudover er listen over ord, som ifølge varemærkemyndighederne mangler særpræg og derfor ikke kan opnå registrering, blevet udvidet med blandt andet:

 • Ord og udtryk, som bruges i daglig tale
 • Internet buzzwords og populære emojis
 • Almindeligt anvendte tegn og symboler

3. Velkendte varemærker
Virksomheder, som er kommet på listen over ”untrusted entities” i henhold til det kinesiske social credit system, er fremadrettet udelukket fra at få deres varemærker anerkendt som velkendte i Kina, så længe de er på listen.

Formålet med denne tilføjelse i de nye guidelines er at understøtte det kinesiske social credit system, som rater virksomheder på blandt andet compliance og tildeler rettigheder og sanktioner på baggrund af virksomhederne ratings.

Bech-Bruun følger udviklingen af praksis efter implementeringen af de nye guidelines tæt, og vi vil løbende opdatere vores klienter om nyt.