Arbejdstilsynet har udstedt en ny bekendtgørelse om hjemmearbejde. Bekendtgørelsen, der omhandler begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i medarbejdernes hjem, træder i kraft den 30. april 2022.

Arbejdsgiver skal overholde særlige regler og krav til indretningen af skærmarbejdspladser, når medarbejderne arbejder hjemmefra. De særlige krav følger bl.a. af skærmbekendtgørelsen, hvor der stilles krav til skærm, arbejdsbord, arbejdsstol m.v. I kølvandet på COVID-19-pandemien indføres der nu nye regler om hjemmearbejde. 

De nye regler
Bekendtgørelsen indeholder en præcisering af, hvornår de særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder. De særlige arbejdsmiljøkrav i skærmbekendtgørelsen vil fremover gælde, når skærmarbejdet på hjemmearbejdspladsen udføres regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af den normale arbejdstid. Det følger af Arbejdstilsynets vejledning D.2.9-3, at en ”ikke ubetydelig del af den normale arbejdstid” skal forstås således, at hjemmearbejdet ved skærm udgør mere end to dages arbejde om ugen i gennemsnit set over en måned.  

De nye regler betyder således, at medarbejdere kan arbejde hjemme to dage om ugen, uden at der stilles særlige krav til indretningen af hjemmearbejdspladsen. 

Med de nye regler indføres også en sammentællingsregel. Sammentællingsreglen betyder, at de særlige krav i skærmbekendtgørelsen også gælder, hvis der udføres skærmarbejde mindre end to dage om ugen på hjemmearbejdspladsen, men der samlet set udføres skærmarbejde mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned på både hjemmearbejdspladsen og fx kontorarbejdspladsen. Sammentællingsreglen gælder ikke, hvis den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads, som anvendes på fx kontorarbejdspladsen, og som opfylder de særlige krav i skærmbekendtgørelsen. 

De nye regler indebærer, at arbejdsgivers krav til fx udstyr til førstehjælp, inventar og belysning m.v. i forbindelse med hjemmearbejde bliver ophævet. Kravet om procedureudsugning, der gælder, hvis der ved hjemmearbejdet udvikles sundhedsskadelig, røg eller damp, vil fortsat gælde. 

Arbejdstilsynet har i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelsen udarbejdet en ny vejledning om hjemmearbejde (At-vejledning D.2.9-3) og en ny vejledning om skærmarbejde (At-vejledning D.2.3-1). 

Læs vores tidligere nyhedsbrev om de nye regler for hjemmearbejde her

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores specialister i arbejds- og ansættelsesret Lise Lauridsen, Morten Ulrich og Sandro Ratkovic. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.

 

Tastatur Computer Hænder