Folketinget har i dag vedtaget en ny barselslov, der indfører 11 ugers øremærket barsel til hver af forældrene. Loven implementerer EU-direktiv 2019/1158 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner (orlovsdirektivet).

Vores nyhed om lovforslaget kan læses her.

De nye barselsregler indebærer, at forældrene tilsammen har ret til 48 ugers orlov efter fødslen.

Moderen har fortsat pligt til to ugers fravær efter barnets fødsel eller modtagelsen, ligesom faderen eller medmoderen har ret til to ugers orlov i samme periode.

De nye regler
De nye barselsregler adskiller sig imidlertid fra de gældende barselsregler ved at ændre på øremærkningen af de 48 ugers orlov.

Af de 48 uger efter fødslen er:

  • 11 uger øremærket mor
  • 11 uger øremærket far/medmor
 

I de 11 øremærkede uger indgår de ovenfor omtalte to uger i forbindelse med barnets fødsel eller modtagelse.

De øremærkede 22 uger kan ikke overføres indbyrdes mellem forældrene og vil gå tabt, hvis den respektive forælder ikke afholder orloven.

De resterende 26 ugers orlov er ikke øremærkede og er som udgangspunkt fordelt ligeligt mellem forældrene. Disse uger kan overføres indbyrdes mellem forældrene. 

Loven træder i kraft den 1. juli 2022 og har virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere. Loven gælder for alle lønmodtagere og gælder således ikke for selvstændige og ledige.

Lovændringen indeholder også regler om soloforældres og LGBT+-familiers ret til orlov. Reglerne for soloforældre og LGBT+-familier træder først i kraft den 1. januar 2024.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Morten UlrichSandro Ratkovic eller Cecilie Sletskov-Hjorth. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.