Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner +4572273633

Invasionen af Ukraine har medført, at Gurli Gris varemærke er kommet i klemme.

En russisk arbitration-domstol, Arbitration Court of Kirov, afsagde i sidste uge afgørelse, hvor man afviste at håndhæve Gurli Gris varemærke og ophavsret overfor en krænker. I afgørelsen henvises eksplicit til “unfriendly actions” fra USA og deres allierede som begrundelse for ikke at håndhæve Gurli Gris rettigheder. Hertil skal nævnes, at Gurli Gris IP-rettigheder indehaves af en engelsk rettighedshaver.

Afgørelsen skal ses i forlængelse af vedtagelse af russisk lovgivning den 8. marts, som bemyndiger myndighederne til at tillade brug og krænkelse af udenlandske IP-rettigheder. Myndighederne har endnu ikke gjort brug af bemyndigelsen, men afgørelsen vedrørende Gurli Gris skaber øget bekymring for, at Rusland fremover vil nægte beskyttelse af vestlige virksomheders IP-rettigheder, særligt fordi at afgørelsen om Gurli Gris formodes at være afsagt efter direkte pres fra Kreml.

Det er endnu uklart, om USA og vestlige allierede forbereder modtræk i relation til IP-rettigheder indehavet af russiske personer og virksomheder. Den russiske ambassade i Washington kalder afgørelse om Gurli Gris for “fake news”.

Vi følger situationen tæt i Bech-Bruun og står til rådighed for spørgsmål.

Dom_hammer