Boligretten fandt ikke, at en indslusningsrabat var en trappeleje, og godkendte dermed den aftalte indslusningsrabat.

Lejer og udlejer havde indgået en lejekontrakt i marts 2019.

I kontrakten var det aftalt, at der over en treårig periode blev ydet en lejerabat, der skulle aftrappes løbende. 

Lejeren gjorde gældende, at den aftalte indslusningsleje var en trappeleje, som ikke gyldigt kunne aftales, hvorfor lejen ikke kunne overstige den aftalte leje for 2019. Derudover gjorde lejer gældende, at lejen skulle nedsættes.

Om lejerabatten henviste boligretten til et ministersvar i forbindelse med afskaffelsen af trappelejen, hvor ministeriet udtaler, at der fortsat efter trappelejens afskaffelse vil være mulighed for at fastsætte en lavere begyndelsesleje og dermed aftale en periode med prisnedslag.

Boligretten fandt på den baggrund, at der fortsat er mulighed at aftale en lejerabat i en kortere periode, herunder en indslusningsrabat.

Efter boligrettens opfattelse var det alene den aftalte og faktiske betalte leje for 2019, som var til prøvelse.

Boligretten fandt, at lejen for 2019 med lejerabat kunne godkendes.

Boligretten udtalte eksplicit, at de ikke tog stilling til, hvorvidt de øvrige års lejerabat samlet set er i strid med lejelovgivningen.

Dommen er optrykt i T:BB 2022.494 B

koebenhavn_hustage