Krigen i Ukraine har foreløbigt medført militære angreb i Ukraine og cyberangreb ud over Ukraines geografiske grænser. Der er indført omfattende sanktioner over for Rusland, og mange virksomheder har indstillet deres aktiviteter i Rusland. Virksomheder skal være opmærksomme på, at tab som følge af krigshandlinger, sanktioner og cyberangreb ofte er undtaget fra forsikringsdækning.

Vi giver her et overblik over nogle umiddelbare forsikringsmæssige konsekvenser for erhvervsforsikringer, som krigen i Ukraine foreløbigt har bragt med sig.

Tab som følge af krigshandlinger er ofte undtaget fra dækning
Erhvervsforsikringer undtager ofte tab som følge af krigshandlinger fra dækning. Krigsklausulerne undtager typisk tab eller skade, som direkte eller indirekte er en følge af krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og lignende. Virksomheder, der indtil videre har lidt tab, herunder eksempelvis mistede og misligholdte kontrakter, nedgang i omsætning mv., som konsekvens af krigen i Ukraine risikerer at stå uden forsikringsdækning for tabene.

Tab som følge af sanktioner er ofte undtaget fra dækning
De omfattende sanktioner  over for Rusland, og virksomhedernes indstilling af aktiviteter i Rusland , begrænser i sagens natur distributionen af varer og tjenesteydelser til og fra Rusland. Det kan medføre bl.a. store driftstab i distributionskæderne og erstatningsansvar for bl.a. manglende opfyldelse af kontrakter. Sådanne tab kan være undtaget fra forsikringsdækning grundet undtagelser om tab som følge af sanktioner.

Cyberangreb som en krigshandling?
Center for Cybersikkerhed (CFCS) har den 24. februar 2022 opfordret alle danske myndigheder og samfundsvigtige virksomheder til at styrke deres cyberberedskab, hvilket har øget efterspørgslen på cyberforsikring. Det vil afhænge af den enkelte cyberforsikring, om forsikringen dækker cyberangreb i forbindelse med krig, eller om et cyberangreb vil blive betragtet som ”krigslignende handlinger”, der er undtaget for dækning.

Det er altid en konkret vurdering af betingelserne, der afgør, om et tab er dækket af forsikringen eller ej. 

Dokument_møde