Photo of Michael Serup Michael Serup Partner +4572273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Styresignal om aktiecirkulæret – udskudt skat knyttet til goodwill
  • Succession – udlejning af parkeringspladser – passiv kapitalanbringelse – værdiansættelse – aktiecirkulæret

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - september 2022

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering