Photo of Michael Serup Michael Serup Partner +4572273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Lovforslag L 7 om lagerbeskatning af udlejningsejendomme er bortfaldet
  • Gavebeskatning – far meddebitor på lån – indbyrdes aftale om friholdelse – ikke gave
  • Anfordringslån – allonge om eftergivelse ved kreditors død – overgang til kursgevinstbeskatning
  • Gaveafgift – ikke nedsat afgift – landbrugsejendom – udlejet stuehus – ikke aktiv virksomhed

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - november 2022

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering