Photo of Michael Serup Michael Serup Partner +4572273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Lovforslag L 177 om tilbagebetaling af ejendomsværdiskat til afsluttede dødsboer
  • Udkast til styresignal om +/- 15 %-reglen og ”særlige omstændigheder”
  • Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse i SKM 2021.267
  • Spaltning – tilladelse – efterfølgende salg – ikke tilbagekaldelse af tilladelse
  • Boafgift mv. – skatteansættelse i afsluttet dødsbo - +/- 15-reglen – genoptagelse skifterettens kompetence.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - maj 2022

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering