Photo of Michael Serup Michael Serup Partner +4572273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Regeringsgrundlaget: Nedsat bo-/gaveafgift og værdiansættelse af familieejede virksomheder
  • Lovforslag L 3 om forlængelse af 2020-ejendomsvurderingerne for ejerboliger mv.
  • Succession – passivpost – fordeling af successionsfordel – gavebeskatning
  • Værdiansættelse – fast ejendom - +/- 15 %-reglen – seneste praksis – uafklaret retstilstand

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - december 2022

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering