Photo of Michael Serup Michael Serup Partner +4572273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Udkast til styresignal om aktiecirkulæret – udskudt skat knyttet til goodwill
  • Gaveafgift – fradrag af tinglysningsafgift – etablering af K/S – afgørelsesfristen efter anmeldelse
  • Værdiansættelse – fast ejendom – +/- 15 %-reglen – K/S – regnskabsværdi – ikke særlig omstændighed

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - august 2022

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering