Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Den nye ekspertgruppe om skematisk værdiansættelse ved generationsskifte
  • Værdiansættelse – aktier – indledt ekstern salgsproces – efterfølgende kendt handelsværdi
  • Aktieindskud i fond via holdingselskab – almenvelgørende fondsformål – skattefritagelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - april 2022

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering