Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner +4572273633

Efter et stort antal virksomheder som Apple, Samsung, Microsoft og Sony har stoppet leverancer og service til Rusland, har den russiske regering foreslået suspension af beskyttelsen af udenlandske IP-rettigheder inden for en lang række sektorer.

Forslaget ved navn ‘Priority Action Plan for Ensuring the Development of the Russian Economy in the Conditions of External Sanctions Pressure’ vil medføre, at russiske virksomheder kan anvende udenlandske varemærker, ophavsrettigheder, patenter og design - eksempelvis i software og elektronikprodukter - for at afbøde effekten af de vestlige sanktioner. Dette vil medføre væsentlige tab for vestlige virksomheder og skabe grobund for ulovlig eksport af counterfeit-varer ud af Rusland.

Det er endnu uafklaret, om de russiske tiltag vil medføre tilsvarende modsvar fra vestlige lande, men generelt er russiske virksomheder svage på IP, så effekten vil være begrænset.

Bech-Bruun følger situationen nøje, og vi er klar med rådgivning. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte partner Claus Barrett Christiansen.