Ud over de ordinære kontrolbesøg udvælger Fødevarestyrelsen årligt en række emner, som styrelsen fokuserer på i forbindelse med kampagnekontrol hos fødevarevirksomheder. Kommunikationsplatforme, såsom hjemmesider og sociale medier, kan også blive omfattet af kontrol. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne sikrer, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen, og at der gennemføres en løbende monitorering af platformene.

Gennemgå jævnligt hjemmeside(r) og sociale medier
Fødevarestyrelsen kontrollerer som udgangspunkt de åbenlyse fødevaremarkedsføringsaktiviteter såsom produktion, distribution og/eller mærkning af fysiske produkter. Det er vores erfaring, at Fødevarestyrelsen derudover har et øget fokus på online markedsføringskanaler, såsom hjemmeside(r), sociale medier og øvrige platforme.

Netop nu gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne med fokus på ernærings- og sundhedsanprisninger. Som led i kampagnen bliver konkrete fødevarer kontrolleret i forhold til brugen af ernærings- og sundhedsanprisninger. Styrelsen kontrollerer desuden virksomhedshjemmesider og sociale medier for brugen af anprisninger. Desuden kan Fødevarestyrelsen kontrollere virksomheders brug af influencers.

Gennemgå derfor jævnligt hjemmesider og sociale medier for blandt andet at sikre, at information om fødevarer, herunder brug af eventuelle ernærings- eller sundhedsanprisninger på platformene, er i overensstemmelse med fødevarelovgivningen.

Har Fødevarestyrelsen kompetence til at kontrollere hjemmesider og sociale medier?
Fødevarestyrelsen har kompetence til at kontrollere de platforme, hvor fødevarevirksomheder markedsfører fødevarer. Vær desuden opmærksom på, at såfremt der på det fysiske produkt i mærkningen er links til en hjemmeside, kan man som udgangspunkt blive holdt ansvarlig for indholdet på hjemmesiden.

I forbindelse med ovenstående kan det være relevant  at overveje, om den pågældende hjemmeside ejes af en tredjepart, så man reelt ikke har indflydelse på indholdet af hjemmesiden, herunder om eksempelvis hosting af hjemmesiden foregår i et andet land end Danmark. 

Forbrugeres bemærkninger på fødevarevirksomheders hjemmesider eller sociale medier
Fødevarevirksomheder vil kunne blive holdt ansvarlige for forbrugeres eventuelle kommentarer på Q/A’s, blogs eller andre kommentarspor, som er på den enkelte virksomheds hjemmesider eller sociale medier. Selvom det er positivt at få gode reviews eller kommentarer direkte fra forbrugerne, kan virksomheden blive holdt ansvarlig, såfremt Fødevarestyrelsen finder, at forbrugeres kommentarer indeholder eksempelvis ulovlige ernærings- eller sundhedsanprisninger, sygdomsanprisninger eller lignende. Det er derfor vores anbefaling blandt andet at overvåge aktiviteterne på markedsføringskanaler og moderere indholdet om nødvendigt.

Relevante aktuelle kontrolkampagner
Frem til september 2022 har Fødevarestyrelsen fokus på anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger på fødevarer.

Fra juni til december 2022 vil Fødevarestyrelsen desuden have fokus på generel mærkning af færdigpakkede fødevarer, herunder på den obligatoriske fødevareinformation og på at forbrugerne ikke må kunne blive vildledt som følge af informationer om fødevaren.

Bech-Bruuns team af rådgivere inden for fødevarelovgivning har omfattende erfaring med, hvordan fødevarereglerne implementeres og fortolkes i praksis. Vi rådgiver om og assisterer ved konkrete kontrolbesøg og besvarer gerne spørgsmål om de områder, som kontrolkampagnerne omhandler samt om fødevarelovgivningen generelt. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere om kontrolkampagnerne eller ønsker anden bistand som led i, at du forbereder dig på et eventuelt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.

I kan se læse mere om Fødevarestyrelsens planlagte kontrolkampagner her.