Siden invasionen af Ukraine er flere udenlandske varemærkeindehavere kommet i klemme i Rusland. Nyeste praksis fra Rusland indikerer dog nu en opblødning i den hårde linje overfor udenlandske rettighedshavere, også på varemærkeområdet.

I marts 2022, kort efter Ruslands invasion af Ukraine, berettede vi i nyheden ”Internationale varemærker kommer i klemme i Rusland” om, at virksomheder med varemærker i Rusland kan have svært ved at håndhæve deres rettigheder. En russisk domstol har blandt andet afvist at håndhæve varemærke og ophavsret til Gurli Gris under henvisning til, at den engelske indehaver af rettighederne var fra en ”unfriendly state”.

Gurli Gris-afgørelsen blev efterfølgende appelleret og er nu blevet omgjort af appelinstansen, som eksplicit henviser til, at udenlandske rettighedshavere har ret til den samme beskyttelse af IP-rettigheder som russiske virksomheder har. Appelinstansens praksis er efterfølgende blevet bekræftet i flere afgørelser, herunder i en retssag vedrørende en amerikansk rettighedshavers varemærkerettigheder til varemærket L.O.L. SURPRISE!. Afgørelsen henviser specifikt til, at alle lande, som er omfattet af Bernerkonventionen og Madridprotokollen, har ret til den samme beskyttelse i Rusland uanset rettighedshaverens nationalitet.

Udelukkelse af ”unfriendly states”
På baggrund af den seneste praksis lader det derfor til, at Gurli Gris-afgørelsen ikke på nuværende tidspunkt har medført, at udenlandske virksomheder fra ”unfriendly states” generelt er udelukket fra at håndhæve deres rettigheder ved de russiske domstole. Og baseret på de afgørelser, vi har kendskab til fra de russiske varemærkemyndigheder, ser tendensen ud til at være den samme i administrative afgørelser.

Vi har dog forsat til gode at se, hvordan de russiske varemærkemyndigheder og domstole vil behandle ansøgninger og indsigelser, hvor russiske ansøgere forsøger at stjæle velkendte vestlige varemærker tilhørende virksomheder, som på grund af invasionen af Ukraine har trukket sig ud af Rusland. Yderligere afventer vi forsat, hvorvidt et russisk lovforslag, der blev fremsat i starten af marts, som giver adgang til at overtage udenlandske virksomheders IP-rettigheder og overdrage dem til russiske virksomheder, bliver endeligt vedtaget.

I Bech-Bruun følger vi forsat udviklingen tæt, så vi løbende kan holde vores klienter opdateret. Kontakt os altid gerne, hvis du har spørgsmål.

 

Tastatur_computer