Nordsøens fulde havvindspotentiale skal udnyttes. Det aftalte regeringschefer og energiministre fra Belgien, Danmark, Nederlandene og Tyskland på Nordsøtopmødet i Esbjerg den 18. maj 2022.

Read in English here.

Nordsøen skal som Europas grønne kraftværk bestå af mange forbundne offshore energiprojekter og energiøer.

Esbjerg-erklæringen øger målsætning for havvind
Esbjerg-erklæringen sætter et fælles mål om, at Tyskland, Danmark, Belgien og Nederlandene leverer mindst 65 GW havvind i 2030, og at kapaciteten øges til mindst 150 GW i 2050. Ambitionen er, at landene kan levere halvdelen af den grønne strøm fra havvind, som EU har brug for i 2050 for at opnå sit mål om klimaneutralitet.

Esbjerg-erklæringen er underskrevet af regeringscheferne i de respektive fire lande.

Energiministrene underskrev på Nordsøtopmødet en fælleserklæring om de indsatser, der skal til for at nå i mål med ambitionerne i Esbjerg-erklæringen. Konkret vil landene arbejde for at:

  1. øge den nationale udbygning af havvind og grøn brint,
  2. samarbejde om forbindelser til den første energiø, hvor en bilateral aftale mellem Danmark og Belgien er den første aftale, der sikrer forbindelse af øen til flere lande,
  3. maksimere kapaciteten på den første energiø til 10 GW senest i 2040,
  4. planlægge etableringen af en yderligere energiø i Nordsøen,
  5. screene Nordsøen for at kunne etablere fremtidige energiøer,
  6. arbejde for hurtigere godkendelsesprocesser både nationalt og i EU,
  7. prioritere havvind højt blandt aktiviteter på havet og
  8. sikre flere EU-midler til havvindprojekter for at reducere risici for investorer.

 

vindmøller hav

Nye tiltag i EU-plan præsenteret samme dag som Nordsøtopmøde
Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU’s energikommissær, Kadri Simson, deltog på Nordsøtopmødet den 18. maj 2022.

Europa-Kommissionen præsenterede den 18. maj 2022 REPowerEU-planen. En plan, der skal medføre uafhængighed for russisk gas i hele Europa.

REPowerEU-planen indeholder en række tiltag, der skal fremme den grønne omstilling og som kan medvirke til at udnytte havvindpotentialet i Europa.

Som en del af REPowerEU-planen har Europa-Kommissionen blandt andet vedtaget en henstilling om at fremskynde tilladelsesprocedurerne for VE-projekter samt foreslået en ændring af VE-direktivet (2018/2001/EU).

Regeringen tilkendegav i forbindelse med sit reformudspil fra april 2022, Danmark kan mere II, at Danmark vil støtte op om en henstilling fra Kommissionen om hurtig sagsbehandling af VE-projekter.

Den forslåede ændring af VE-direktivet indeholder krav om, at medlemsstaterne udpeger ”renewables go-to areas”, som er områder på land og på havet udpeget som særligt egnet til opstilling af VE-anlæg.

Forslaget til ændring af VE-direktivet indeholder også krav til organisering af den administrative sagsbehandling for VE-projekter og tidsfrister for den samlede sagsbehandling. Der lægges som udgangspunkt op til en samlet sagsbehandlingstid på maksimalt et år for VE-projekter i udpegede renewables go-to areas og maksimalt to år for VE-projekter uden for renewables go-to areas. Den samlede sagsbehandlingstid skal omfatte relevante miljøtilladelser og nettilslutningstilladelser.

Indtil EU har opnået klimaneutralitet, er det foreslået, at VE-projekter i tilladelsesprocesser skal betragtes som værende en væsentlig offentlig interesse, der tjener den offentlige sikkerhed.

Rådgivning om havvind og offshore energiprojekter
Der er med Esbjerg-erklæringen og Europa-Kommissionens REPowerEU-plan lagt op til kompleks og udstrakt regulering.

Vi rådgiver inden for alle områder for vedvarende energi og kan tilbyde højtspecialiseret bistand i forbindelse med gennemførelsen af VE-projekter. Med Bech-Bruuns involvering i 21,5+ GW havvindprojekter har vi et særligt stærkt kendskab til etablering af havvindprojekter.

Bech-Bruun fungerer ofte som projektrådgivere fra start til slut. Vi er ikke alene rådgivere med en kommerciel juridisk tilgang, men også projektledere, hvor vi samarbejder tæt med vores klienters projektteams fra de tidlige udviklingsstadier og indtil projekterne er gennemført.

Bech-Bruun er blandt landets førende rådgivere inden for vedvarende energi. Vores specialister er internationalt anerkendte for deres store brancheviden og rådgiver om alle juridiske aspekter inden for energiområdet. Med årelang erfaring fra store forsyningsprojekter, komplekse transaktioner i sol- og vindindustrien og omfattende kontrakter har vi opnået en helt særlig markedsindsigt til gavn for vores klienters forretning. Og med en position helt i front på den grønne omstilling, herunder adskillige carbon capture-projekter, rådgiver vi vores klienter om fremtidens grønne løsninger.