Der er nu kun et år til, at mellemstore virksomheder bliver omfattet af whistleblowerloven. Læs med her, hvis I vil vide mere om, hvad det kommer til at betyde for jeres virksomhed.

Den 17. december 2022 var der kun et år til, at mellemstore virksomheder bliver omfattet af kravet om etablering af en intern whistleblowerordning i whistleblowerloven. Det betyder, at virksomheder med mellem 50 og 249 medarbejdere den 17. december 2023 bl.a. skal have etableret  en whistleblowerordning, hvor virksomhedens medarbejdere skal kunne foretage indberetninger om lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold i virksomheden.

Læs med nedenfor, hvis I vil forberede jer på, hvad det kommer til at betyde for jeres virksomhed.

Hvis du vil læse mere om whistleblowerloven, kan du læse vores tidligere nyhed af 24. juni 2021, hvor vi gik  i dybden med whistleblowerloven.

Hvem skal kunne indberette i en whistleblowerordning?

Whistleblowerloven stiller krav om, at der skal etableres en whistleblowerordning. Som udgangspunkt er det virksomhedens medarbejdere, som skal have mulighed for enten mundtligt eller skriftligt at foretage en indberetning. Det er dog frit for virksomhederne, hvis de ønsker at udvide whistleblowerordningen, så også eksterne personer kan foretage en indberetning om forhold, som de er blevet bekendt med i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter.

Hvad skal der kunne indberettes om?

Whistleblowerordningen skal give mulighed for, at virksomhedens medarbejdere kan indberette om overtrædelser inden for specifikke områder af EU-retten, eksempelvis reglerne om offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme mv. Derudover skal det være muligt at indberette om andre alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold i øvrigt, som eksempelvis grove seksuelle krænkelser eller anden grov chikane, som finder sted på arbejdspladsen.

 

Skygger Mennesker Fortov
Whistleblowerenheden

Virksomheden skal til virksomhedens whistleblowerenhed udpege en upartisk person, afdeling eller tredjemand, som skal administrere whistleblowerordningen.

Whistleblowerloven stiller som krav, at medlemmerne af whistleblowerenheden er uafhængige af den daglige ledelse. Den administrerende direktør må derfor ikke udgøre et medlem af whistleblowerenheden.

Det er whistleblowerenhedens opgave at modtage indberetningerne og at følge op på indberetningerne. Derudover har whistleblowerenheden til opgave at stå for kontakten til indberetteren og give vedkommende feedback hurtigst muligt – og senest tre måneder efter bekræftelse på modtagelsen af indberetningen.

Bech-Bruuns whistleblowerordning ‘Safe2Whistle’

Det følger af whistleblowerloven, at det er muligt at outsource virksomhedens whistleblowerenhed helt eller delvist til en tredjeperson, eksempelvis til et advokatfirma.

Hos Bech-Bruun har vi stor erfaring med at etablere og administrere whistleblowerordninger for både private virksomheder og offentlige myndigheder. Det er muligt at overlade administrationen af whistleblowerordningen til Bech-Bruun, der i så fald vil modtage indberetninger og iværksætte de nødvendige initiativer på baggrund af en vurdering foretaget af vores erfarne specialister.

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om vores whistleblowerordning, Safe2Whistle, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på området. Du kan også rette henvendelse til din sædvanlige kontaktperson hos Bech-Bruun.