I takt med den stigende handel med non-fungible tokens (NFT’er) og udviklingen af metaverse opstår der løbende nye immaterielle muligheder og problemstillinger, som virksomheder bør forholde sig til. Rettighedshavere bør blandt andet overveje at udvide deres varemærkeretlige beskyttelse til også at omfatte virtuelle varer og tjenesteydelser.

I takt med den stigende udstedelse af og handel med NFT’er og udviklingen af metaverse har virksomheder fået nye muligheder for at bruge deres varemærker. Udstedelsen af og handlen med NFT’er – de virtuelle, unikke enheder af data – tiltrækker sig imidlertid ikke kun opmærksomhed fra etablerede virksomheder og rettighedshavere, men benyttes også af tredjemænd, der forsøger at kommercialisere andres varemærker, varer og brands online med henblik på at tjene penge. Rettighedshavere bør derfor overveje mulighederne for at beskytte deres varemærker og virksomhedens brandværdi imod ulovlig tredjemandsbrug i metaverse eller som en del af NFT’er.

Da der er tale om relativt nye problemstillinger, har det varemærkeretlige system endnu ikke fulgt med udviklingen, og det er derfor ikke afgjort, hvordan rettighedshavere bedst beskytter sig imod andres uretmæssige brug af rettighedshavers varemærker i det virtuelle univers.

Flere virksomheder er dog allerede stødt ind i problemer. Større virksomheder såsom Nike og Hermès har for nylig oplevet, at tredjemænd – uden virksomhedernes accept – har udstedt og solgt NFT’er, hvor henholdsvis deres sko og tasker var afbilledet, hvorfor Nike og Hermès har opstartet retssager.

Som en reaktion på det stigende antal online krænkelser har flere større virksomheder øget deres fokus på deres eksisterende varemærkebeskyttelse, ligesom en række virksomheder er begyndt at udvide beskyttelsen af deres rettigheder imod online misbrug ved at registrere deres varemærker for virtuelle varer og tjenesteydelser.

 

Numre Data

På trods af at det endnu er op til domstolene at fastlægge, hvordan tredjemænds brug af rettighedshaveres varemærker i det virtuelle univers skal håndteres og sanktioneres, og på trods af at det stadig er uvist, hvordan man som rettighedshaver opnår bedst beskyttelse herimod, bør virksomheder overveje at udvide deres varemærkeretlige beskyttelse.

Særligt virksomheder, der sælger fysiske produkter under et registreret varemærke, bør overveje at opnå beskyttelse for virtuelle udgaver af deres produkter, idet det vil øge mulighederne for at forhindre tredjemand i at sælge virtuelle versioner af rettighedshavers produkter under rettighedshavers varemærke.

I forlængelse heraf bør virksomheder også overveje at udvide overvågningen af krænkelser af deres varemærker, herunder brugen af deres varemærker i forbindelse med metaverse og udstedelsen og salget af NFT’er.

Hos Bech-Bruun følger vi udviklingen tæt, og vi står altid klar til at yde rådgivning om både registrering af varemærker, samt overvågningen af krænkelser såvel som take-downs.