Kulturministeriet har i december 2020 og januar 2021 udsendt forslag til ændring af ophavsretsloven i høring, som implementerer dele af DSM-dirkektivet og SatCabII-direktivet. Der er lagt op til, at de nye regler skal gælde fra juni 2021.

Kulturministeriet har udsendt forslag til ændring af ophavsretsloven i høring, som implementerer dele af DSM-dirkektivet og SatCabII-direktivet. Lovforslaget indeholder bl.a. regulering af følgende:

  • Udvidelse af reglerne om retransmission til at omfatte al form for transmission, jf. SatCabII-direktivet
  • Regler i relation til nyhedsaggregatorers brug af andre nyheder, jf. DSM-direktivet artikel 15
  • Præcisering af ansvar for onlineindholdsdelingstjenester, jf. DSM-direktivet artikel 17

Der er lagt op til, at de nye regler skal gælde fra juni 2021.

Derudover forventes der lovforslag om de øvrige dele af DSM-direktivet og blankmedieordningen i efteråret 2021, som omfatter følgende:

  • Regler om frikøb fra udøvende kunstnere og ophavsmænd, jf. DSM-direktivet artikel 18
  • Udvidelse af blankmedieordningen til også at omfatte hardwareudstyr som computere, mobiltelefoner, mv. 

Udvidelse af reglerne om retransmission til at omfatte al transmission
Kulturministeriet har udsendt høringsforslag til ændring af bl.a. ophavsretslovens § 35 om retransmission som led i implementeringen af SatCabII-direktivet.

Retransmissionsområdet foreslåes udvidet til at omfatte al transmission, og aftalelicensen for kabelretransmission af radio og TV i ophavsretsloven § 35 foreslås udvidet til at omfatte selvstændige streamingtjenester, således at der skal betales afgifter til Copydan herfor, til fordel for rettighedshavere af indhold (musik, film, videoer, TV-programmer mv.). Sidstnævnte følger dog ikke af SatCabII-direktivet.

Regler i relation til nyhedsaggregatorers brug af andre nyheder
De nye regler medfører, at informationssamfundstjenester, såsom nyhedsaggregatorer og medieovervågningstjenester, forud for anvendelse af andre mediers artikler eller uddrag heraf skal indhente tilladelse fra udgiveren af pressepublikationerne, og denne har ret til vederlag for udnyttelsen. Der må fortsat anvendes enkelte ord eller meget korte uddrag, uden at dette forudsætter særlig tilladelse. 

Præcisering af ansvar for onlineindholdsdelingstjenester
Implementeringen af artikel 17 indebærer en pligt for større platforme, der udbyder onlineindhold uploadet af brugere, til at indgå licensaftale med rettighedshaverne og betale for brugernes uploads.

Har platformene ikke opnået tilladelse, bliver de ansvarlige for brugernes uploadede materiale, medmindre en række betingelser er opfyldt, herunder at de har gjort en rimelig indsats for at opnå en sådan tilladelse. Årsagen til dette er, at platformene, med implementeringen af det nye direktiv, vil foretage en ophavsretlig beskyttet handling, når de giver almenheden adgang til det ophavsretligt beskyttede værk på platformen.

Regler om frikøb fra udøvende kunstnere og ophavsmænd
DSM-direktivet indfører bestemmelser om, at ophavsmænd og udøvende kunstnere skal sikres passende og forholdsmæssigt rettighedsvederlag samt mulighed for justering af vederlag. Lovforslaget forventes udarbejdet i efteråret 2021 og kan få betyding for ophavsmænds og udøvende kunstneres stilling i forhold til frikøb af rettigheder og betaling herfor. 

Udvidelse af blankmedieordningen 
Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Frie Grønne har indgået en politisk aftale om at udvide den såkaldte blankmedieordning, der har til formål at kompensere rettighedshavere til bl.a. musik og film for den lovlige privatkopiering, som danskerne foretager.

Hardware som computere, smartphones og tablets m.v. bliver med den nye politiske aftale omfattet af den såkaldte blankmedieordning.

Læs mere her.