EU-Kommissionen offentliggjorde den 9. juli 2021 et længe ventet og omdiskuteret udkast til revisionen af den vertikale gruppefritagelsesordning og de vertikale retningslinjer, som i deres nugældende form udløber den 31. maj 2022. Revisionen bygger videre på en omfattende evaluering af de to vertikale regelsæt, som blev fremlagt i september 2020.

Revisionen har til formål at tilpasse den vertikale gruppefritagelsesforordning til den seneste udvikling og de nye markedsrealiteter, herunder væksten inden for e-handel og online platforme, som varigt har ændret den måde, virksomheder opererer på i markedet.

Udkastet til revisionen er nu sendt i offentlig høring, hvor interesserede parter kan fremkomme med kommentarer indtil fristens udløb den 17. september 2021. De reviderede regler forventes at træde i kraft den 1. juni 2022. 

Gruppefritagelsen (og de tilknyttede retningslinjer) finder, som udgangspunkt, kun  anvendelse på vertikale aftaler, dvs. aftaler mellem virksomheder, der opererer på forskellige niveauer. Indenfor et snævert vindue kan en virksomhed, der også sælger direkte (dual-distribution) være omfattet sammen med visse former for fælles distribution (fx frivillige kæder). 

Den vertikale gruppefritagelsesforordning fritager helt omfattede aftaler, hvis de øvrigt begrænser konkurrencen (hvilket konkret må påvises), mens retningslinjerne giver uddybende vejledning, herunder ved brug af eksempler. De sidste yder også vejledning udenfor gruppefritagelsen og kan altså anvendes til at vurdere, om der overhovedet foreligger en konkurencebegrænsing.  
Gruppefritagelsen er alene rettet mod EU-Konkurrencereglerne, dvs. Artikel 101, men da dansk konkurrenceret er 100 procent EU-konformt vil gruppefritagelsen også regulere konkurrencelovens § 6.

Blandt de væsentligste ændringsforslag kan følgende fremhæves:

  • Nye regler for onlineformidlingstjenester (online platforme)
  • Strengere tilgang til såkaldt ”dual distribution” (hvor en leverandør sælger varer eller tjenester til virksomheder, som leverandøren konkurrerer med i detailleddet), hvor informationsudveksling ikke er gruppefritaget, hvis parternes markedsandel i detailleddet overstiger 10 procent
  • Brede MFN-klausuler (hvor det forbydes at tilbyde konkurrenter bedre vilkår) omfattes ikke af gruppefritagelsen, hvis den begunstigede er en online platform
  • Præcisering af, at begrænsninger af brugen af prissammenligningstjenester og reklamering via søgetjenester mv. udgør alvorlige begrænsninger af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler
  • Åbning for adgang til ”dual pricing” over for samme kunde, så leverandører kan differentiere priser afhængigt af, om salg sker online eller i fysiske butikker, (det bliver altså lovligt at understøtte showroom og fysiske butikker)
  • Mere fleksibel adgang til begrænsning i aktivt og passivt salg, der tillader udpegelse af flere eksklusive forhandlere i samme territorie og åbner for større fleksibilitet i valg af distributionsform. 

Bech-Bruun vil i løbet af de næste uger udgive en serie af nyhedsbreve, der mere detaljeret gennemgår flere af de centrale ændringer i EU-Kommissionens udkast til revisionen af gruppefritagelse og de vertikale retningslinjer.

Derudover er den generelle vertikale gruppefritagelse alene første skridt i en reform af hele pakken af gruppefritagelser og retningslinjer, herunder retnigslinjerne for samarbejde mellem konkurrenter (de horisontale retningslinjer).

Kommissionens udkast til reviderede vertikale retningslinjer kan læses her. 

Kommissionens udkast til en revideret vertikal gruppefritagelsesordning kan læses her.

euflag_bechbruun

Bech-Bruun kommentar
EU-Kommissionens forslag til en revideret vertikal gruppefritagelsesordning og vertikale retningslinjer har været længe ventet og indeholder vigtige fortolkningsbidrag, der kan hjælpe virksomhederne med forstå de regler, der gælder for vertikale aftaler. 

Som noget nyt indeholder de vertikale retningslinjer konkrete eksempler på, hvordan reglerne skal anvendes i bestemte scenarier, ligesom det også kendes fra EU-Kommissionens horisontale retningslinjer. Disse praktiske eksempler gør reglerne lettere at anvende i praksis. Derudover peger interessen for informationsudveksling på, at dette kan blive et særligt fokusområde i de kommende horisontale retningslinjer. 

Som virksomhed bør man allerede nu være opmærksom på de ændringer, som EU-Kommissionen i sit udkast til ny vertikal gruppefritagelsesordning og vertikale retningslinjer lægger op til, idet visse ændringer kan give anledning til et behov for at justere gældende aftaler. Dette kan særligt være gældende i forhold til salg via online platforme, samt forskellige former for informations- og erfaringsudveksling inden for et forhandlersystem.