Virksomheder, der arbejder med innovative energi- og forsyningsløsninger, har nu mulighed for at få tildelt en såkaldt regulatorisk testzone, hvis der er regulatoriske barrierer, der forhindrer gennemførelsen af et projekt.

Energistyrelsen har lanceret regulatoriske testzoner, som er en ordning, der har baggrund i den politiske energiaftale af den 29. juni 2018.

Den regulatoriske testzone-ordning giver bl.a. virksomheder mulighed for at få Energistyrelsens vejledning samt en hurtig afklaring af, om et projekt kan gennemføres inden for de gældende regler i energi- og forsyningslovningen, eventuelt med mindre justeringer. I det tilfælde at der står regulatoriske barrierer i vejen for gennemførelsen af et projekt, giver ordningen mulighed for, at Energistyrelsen kan tildele en regulatorisk testzone, hvorved projektet fritages for specifik lovgivning eller regulering i en afgrænset periode.

Ordningen henvender sig til virksomheder, der arbejder med nye forretningsmodeller, ny teknologi eller nye løsninger i energi- og forsyningssektoren, som vil være til gavn for den grønne omstilling. Det kan fx være PtX-projekter, effektiv udnyttelse af energi, digitaliseringsløsninger eller sektorintegration på tværs af el-, varme-og gassektoren mv.

For at komme i betragtning til en regulatorisk testzone kan der sendes en ansøgning til Energistyrelsen, hvori det begrundes, at projektet opfylder de 10 betingelser, som Energistyrelsen har opstillet.

Der er bl.a. betingelser om, at et eller flere elementer i projektet skal være reguleret af energi- og forsyningslovgivningen, og der skal kunne peges på én eller flere konkrete regulatoriske barrierer, som forhindrer, at projektet realiseres i en testperiode eller i det hele taget.

Projektet må ikke tidligere have været afprøvet eller udbredt på markedsvilkår i energi- og forsyningssektoren. Projekter der tilbyder en kendt kommerciel løsning til et hidtil uafprøvet forbruger- og/eller virksomhedssegment kan dog komme i betragtning.

Projektet skal hertil være tilstrækkeligt modent til at indgå i et testforløb, og det skal kunne afgrænses tidsmæssigt. Projektet vil kun i særlige tilfælde kunne få en regulatorisk testzone, der strækker sig længere end 24 måneder.

Vindmølle_Bech-Bruun

Tildelingen af en regulatorisk testzone sker på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Energistyrelsens sekretariat for regulatoriske testzoner indstiller udvalgte projekter til en styregruppe, der godkender en eventuel endelige tildeling af en regulatorisk testzone.

De første virksomheder der har fået tildelt regulatoriske testzoner, er Brint i Brande og GreenLab i Skive. 

Du er velkommen til at kontakte Bech-Bruun, hvis du har spørgsmål til de regulatoriske testzoner. Vi er en erfaren juridisk sparringspartner for virksomheder, der har brug for rådgivning om de regulatoriske rammer i udviklingen af ny teknologi og forretningsmodeller inden for energi- og forsyningsområdet, herunder virksomheder der udvikler vedvarende energi projekter.

Ansøgninger
Ansøgninger behandles løbende af Energistyrelsens sekretariat for regulatoriske testzoner. Ansøgningsskema og vejledning til ansøgning om regulatorisk testzone finder du på Energistyrelsens hjemmeside her.