Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Regeringens nedsatte ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte har i dag offentliggjort sin rapport, som fra nu vil indgå i den politiske proces, før det besluttes, om der vil komme nye regler på området. Partner Michael Serup er blandt de i alt fire eksperter.

I dag har den af regeringen nedsatte ekspertgruppe om værdiansættelse ved generationsskifte offentliggjort sin rapport. Partner Michael Serup har deltaget i arbejdet som én af de i alt fire eksterne eksperter.

Ifølge kommissoriet var ekspertgruppens opgave at udforme et regelsæt for skematisk værdiansættelse af virksomheder ved generationsskifte, så familieejede virksomheder på forhånd kan opgøre den værdi, der skal beskattes ved generationsskifte.

Uenighed om samlet anbefaling
Ekspertgruppen har ikke kunnet enes om en samlet anbefaling. Et flertal på seks medlemmer anbefaler, at der ikke udformes et skematisk regelsæt, men at Skat principielt altid skal have ret til at foretage individuelt skøn. Et mindretal, Michael Serup, anbefaler, at de gældende aktie- og goodwillcirkulærer justeres på konkrete punkter, og at alle virksomheder herefter bør gives retskrav på anvendelse af det justerede regelsæt.

Ekspertgruppens rapport vil nu indgå i den politiske proces, og de kommende måneder vil vise, om der vil komme nye regler på området.

 

Interview Samtale Møde Bech-Bruun

Rapporten kan ses her.

Michael Serups mindretalsudtalelse kan ses her.

På DI’s ejerlederkonference den 5. november 2021 holdt Michael Serup indlæg for godt 300 medlemsvirksomheder om problemstillingerne knyttet til værdiansættelse ved generationsskifte og ekspertgruppens kommissorium og arbejdsproces. Præsentationen fra indlægget kan ses her.