Siden regeringen besluttede, at alle mink skulle aflives, har minkbranchen efterlyst en afklaring: Hvad skal der betales i erstatning, og hvordan skal det foregå? Nu er den politiske aftale indgået, og vi er kommet et skridt videre.

Efter flere måneders venten blev der den 25. januar 2021 indgået en politisk aftale om erstatning til minkbranchen. Den politiske aftale skal nu udmøntes i en lovændring og en bekendtgørelse, men selvom disse  endnu ikke er helt på plads, kan vi allerede nu opridse hovedindholdet:

Minkavlerne
Alle minkavlerne, der havde minkavl på farmen indtil udbruddet af COVID-19, har krav på at få erstatning. Erstatningen skal svare til værdien af minkavlernes virksomhed. Den politiske aftale indeholder en standardiseret erstatningsberegning, der er baseret på følgende elementer:

  1. Opgørelse af tabt fremtidig indtjening
  2. Den forventede restværdi af minkavlernes kapitalapparat 
  3. Tabt indtjening i 2021.

Hvis minkavleren ikke mener, at den standardiserede erstatningsberegning ”rammer plet”, kan avleren anmode om, at erstatningen fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af minkfarmens handelsværdi.

Hvis den enkelte minkavler foretrækker at ”ligge i dvale”, indtil det igen bliver tilladt at have minkproduktion, kan minkavleren få kompensation i dvaleperioden. Aftalen må i øvrigt forstås således, at en minkavler, der er ”gået i dvale”, godt kan fortryde og anmode om at blive lukket helt ned mod betaling af fuldstændig erstatning.

Følgeerhverv
Det er derimod ikke alle virksomheder i følgeerhvervet, der får erstatning. Kun virksomheder, der opfylder følgende krav, er omfattet af den politiske aftale:

  1. Over halvdelen af virksomhedens omsætning i 2017-19 stammer fra handel med danske minkproducenter.
  2. Virksomhedens produktion kan ikke umiddelbart omlægges til anden aktivitet.
  3. Der har været minkrelateret produktion i virksomheden frem til udbruddet af COVID-19 ramte minkerhvervet, og
  4. Der har været de relevante miljøtilladelser mm. til produktionen.

Virksomheder, der ikke er omfattet af den politiske aftale
Hvis virksomhederne ikke er omfattet af den politiske aftale, er de henvist til a) at søge kompensation efter de alm. COVID19-kompensationsordninger eller b) at gå til domstolene med henblik på at få erstatning efter grundlovens § 73.

Virksomheder, der er omfattet af den politiske aftale
Hvis virksomheden er omfattet af den politiske aftale, bliver der betalt erstatning for den andel af virksomheden, der er relateret i dansk minkavl, og der lægges op til, at staten overtager ejerskabet af de eksproprierede aktiver.

Den politiske aftale beskriver ikke den erstatningsberegning, der skal anvendes ved udmålingen af erstatningen til virksomhederne i følgeerhvervet. Det fremgår alene, at der skal foretages en vurdering af  virksomhedernes handelsværdi, og at vurderingen foretages af en særlig nedsat ekspropriations- og taksationskommission.

Mink

Næste skridt
Den politiske aftale skal udmøntes i en lovændring og en bekendtgørelse. Mens vi venter, kan minkavlerne regne på den erstatning, der tilkommer dem i henhold til den politiske aftale, mens virksomhederne i følgeerhvervet må få afklaret, a) om de falder inden- eller uden for ordningen og b) hvorledes virksomhedernes handelsværdi skal fastsættes i praksis.

Bech-Bruuns vurdering
Det er positivt, at der endelig foreligger en politisk aftale om erstatning til minkbranchen. Det er første gang i danmarkshistorien, at en hel branche eksproprieres, og det kræver naturligvis meget grundige overvejelser at fastsætte erstatningen i praksis.

I pressen er det omtalt, at der er afsat et større beløb til erstatning til minkavlerne, men man skal være opmærksom på, at politikerne hverken kan sætte en nedre eller øvre grænse for erstatningen ved ekspropriation: Efter grundlovens § 73 har man altid krav på ”fuldstændig erstatning” og det er op til domstolene at vurdere, hvad dette indebærer.

Det er endnu umuligt at sige, om erstatningsmodellen for minkavlerne er fornuftig. Det afhænger af en konkret vurdering af den enkelte virksomhed. Men erstatningsmodellen giver minkavlerne større økonomisk tryghed end virksomhederne i følgeerhvervet, der først senere vil få fastsat, hvordan deres handelsværdi skal vurderes. Dertil kommer naturligvis de virksomheder, der er så uheldige at falde uden for ordningen. De må i sagens natur overveje deres muligheder, herunder om det kan betale sig at få sagen prøvet ved domstolene. Hvis der er tale om ekspropriation, har man som nævnt krav på ”fuldstændig erstatning”, uanset hvilke politiske aftaler, der bliver indgået på Christiansborg.

Den politiske aftale kan ses her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.