Europa-Kommissionen har den 11. november i år offentliggjort nye tærskelværdier for udbud, der finder anvendelse fra den 1. januar 2022.

De nye tærskelværdier for udbud medfører marginale ændringer i forhold til tærskelværdierne for 2020 og 2021.

Ordregivere skal være opmærksomme på, at tærskelværdierne generelt er steget - selvom det er marginalt. Eksempelvis stiger tærskelværdien for statslige myndigheders vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter i henhold til udbudsloven med 6.867 kroner fra 1.036.259 kroner i 2020 og 2021 til 1.043.126 kroner i 2022 og 2023, og den tilsvarende tærskelværdi for blandt andre regionale og kommunale myndigheder samt offentligretlige organer stiger fra 1.595.391 kroner til 1.601.944 kroner.

Derudover stiger tærskelværdien for bygge- og anlægskontrakter i henhold til både udbudsloven, forsyningsvirksomheds-, og forsvars- og sikkerhedsdirektivet fra 39.884.785 kroner til 40.100.744 kroner, svarende til en stigning på 215.959 kroner.

Tærskelværdierne for delydelsesreglen er generelt faldet en smule. Tærskelværdierne for delydelser af tjenesteydelser og vareindkøb under udbudsloven er sådan både for statslige myndigheder og regionale og kommunale myndigheder samt offentligretlige organer og øvrige faldet fra 596.408 kroner til 596.072 kroner. Der er ligeledes fald for delydelser under forsyningsdirektivet.

Alle tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvarsdirektivet kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.