Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgår trepartsaftale om midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af COVID-19.

Parterne er i dag blevet enige om, at det igen bliver muligt for arbejdsgivere at få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der enten er smittet med COVID-19, eller som efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nærkontakt” til en smittet.

Herudover genindføres ordningen om barselsdagpenge til forældre, der grundet COVID-19 har hjemsendte børn i alderen til og med 13 år.

Regeringen beder nu Folketinget om at hastebehandle lovforslaget. Af aftaleteksten fremgår det, at ordningerne skal gælde fra den 23. november 2021.

Læs aftaleteksten og mere omkring betingelserne her.