Photo of Camilla Søgaard Hudson Camilla Søgaard Hudson Partner +4572273448

Den 9. marts 2021 vedtog Folketinget forslag til en ny retsafgiftslov, som træder i kraft den 1. oktober 2021. Loven erstatter den gældende retsafgiftslov fra 1969 og medfører væsentlige ændringer af reglerne om retsafgift.

Den nye retsafgiftslov har til formål at gøre det lettere for borgere og myndigheder af forstå og anvende reglerne om retsafgifter, og den indeholder derfor væsentlige forenklinger af den gældende retsafgiftslov. 

Med den nye lov afskaffes alle procentbaserede retsafgifter, så retsafgifter fremover skal bestemmes ud fra fastsatte beløb. Desuden indebærer loven en justering af retsafgiften for sagsanlæg og hovedforhandling, samt en afskaffelse og forhøjelse af visse typer retsafgifter. 

For almindelige civile retssager af større økonomisk værdi betyder den nye lov, at retsafgiften for sagsanlæg nedsættes, og størstedelen af retsafgiften skal fremover betales tættere på hovedforhandlingen. Eksempelvis vil retsafgiften for en retssag med en sagsgenstand på 7.000.000 kr. fremadrettet udgøre 1.500 kr. for sagsanlæg og 160.000 kr. for hovedforhandlingen, mod de nuværende 75.000 kr. ved sagsanlæg og 75.000 kr. forud for hovedforhandlingen.

Du kan læse mere om betydningen af de nye regler i vores tidligere nyhedsbrev her. 

Dom_hammer