Med lovforslaget gennemføres de seneste ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis, hvorefter der blandt andet er lagt op til ændringer vedrørende markedsføring rettet mod børn og unge, herunder på sociale medier, ændringer af bødeniveauet samt en større gennemsigtighed i online transaktioner.

Lovforslaget gennemfører de seneste ændringer i direktivet om urimelig handelspraksis, der er ændret ved direktiv 2019/2161, og implementerer blandt andet bestemmelser om markedsføring rettet mod børn og unge.

Således fremgår det af lovforslaget, at handelspraksis rettet mod børn og unge ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til produkter, der er uegnede for børn og unge. Samtidig må handelspraksis på sociale medier rettet mod børn og unge ikke udøves på eller via profiler på sociale medier, der tilhører eller fremstår som tilhørende børn og unge under 15 år. Endelig følger det af lovforslaget, at handelspraksis på sociale medier rettet mod børn og unge ikke i øvrigt må anvende børn og unge under 15 år, medmindre det er nødvendigt for at illustrere eller vise et produkt.

Lovforslaget indeholder derudover ændringer, der tilstræber en forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af markedsføringsloven, herunder særligt en justering af bødeniveauet for overtrædelser af spamforbuddet.

Samtidig gives Forbrugerombudsmanden med lovforslaget yderligere håndhævelsesbeføjelser i forhold til at kunne tilkendegive bødeforlæg i tilståelsesager uden retssag.

Lovforslaget indeholder i tillæg hertil bestemmelser, der indfører bøde for overtrædelser, der kan skade de kollektive interesser for forbrugere i mindst to andre medlemsstater ud over Danmark.

Endelig indeholder lovforslaget også bestemmelser, som skal sikre en større gennemsigtighed for forbrugere i forbindelse med onlinehandel, herunder i forbindelse med rangordning af produkter ved onlinesøgninger.

Lovforslaget om ændring af markedsføringsloven er i høring, og det forventes, at lovforslaget træder i kraft i løbet af 2022. Vi følger den videre behandling af lovforslaget tæt.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Inge Kirstine Skou (IKS) eller Kristian Bjerre Feldvoss Andersen (KBFA). Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.