Udlejer var ikke i besiddelse af dokumentation for udgifterne til arbejderne eller for iagttagelse af Boligreguleringslovens § 5, stk. 4.

Lejerne af et lejemål beliggende på Østerbro i København indbragte en sag om lejens størrelse for huslejenævnet.

Af lejekontraktens § 11 fremgik det, at lejemålet var gennemgribende moderniseret, og at lejen var fastsat efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Det omhandlende lejemål er beliggende i en ejendom, som er handlet ud af et konkursbo, og udlejer havde – trods forsøg – ikke kunne opdrive dokumentation for den gennemgribende modernisering.

Huslejenævnet og Ankenævnet for Huslejenævnene havde ved en tidligere huslejenævnssag godkendt, at lejen kunne fastsættes efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Boligretten havde efterfølgende behandlet sagen, men det var alene lejens størrelse, som var omtvistet for boligretten.

Landsretten fandt som følge af den tidligere huslejenævnssag, at udlejer i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at lejemålet var gennemgribende moderniseret.

Landsretten fandt ikke, at det lejedes værdi var mindre end fastsat af den enige boligret til 1.575,00 kroner pr. kvm.

Dommen er optrykt i Tidsskrift for Bygge- og Boligret (T:BB 2021.1207 Ø).

bygninger_lejligheder_bechbruun

Kommentar
Landsretten bemærker i øvrigt i dommen, at lejerne også i deres lejekontrakt, selvom denne del ikke er bindende for dem, var blevet oplyst om, at lejemålet var gennemgribende moderniseret og lejen var fastsat efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 2. Det fremgår dog ikke af dommen, om eller hvilken betydning landsretten tillægger dette.