Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomhedsindehaver for at reklamere på Facebook uden at oplyse om den kommercielle hensigt i sine opslag. Indehaveren administrerer flere grupper på Facebook, hvor han reklamerer for forskellige virksomheder.

I 2018 modtog Forbrugerombudsmanden en klage over skjult reklame fra et medlem af en af Facebook-grupperne, og på baggrund af denne klage understregede Forbrugerombudsmanden overfor indehaveren, at al reklame tydeligt skal fremstå som reklame. Herefter oplyste indehaveren, at han havde fulgt Forbrugerombudsmandens anvisninger.

Forbrugerombudsmanden modtog dog efterfølgende flere klager over skjult reklame fra medlemmer af Facebook-grupper, som indehaveren administrerede. Ifølge Forbrugerombudsmanden var der tale om reklame for fire virksomheder og i alt 19 opslag, der ikke oplyste tilstrækkeligt om den bagvedliggende kommercielle hensigt.

computer_postits

Forbuddet mod skjult reklame i markedsføringsloven
Det følger af markedsføringslovens § 6, stk. 4, at erhvervsdrivende klart skal oplyse om den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame.

I nogle af indehaverens Facebookopslag var der ingen oplysninger, der indikerede, at opslagene var reklame, og i andre opslag stod der ”sponseret og i samarbejde med” og ”i samarbejde med” i bunden af opslagene, hvilket ikke er tilstrækkeligt.

Ifølge Forbrugerombudsmanden skal det være klart og gennemskueligt for forbrugeren, at der er tale om reklame, så man ikke risikerer at vildlede forbrugeren til at tro, at der alene er tale om en personlig anbefaling uden bagvedliggende kommercielle interesser.

Bech-Bruuns kommentarer
Sagen understreger, at forbuddet mod skjult reklame gælder i alle medier og på alle platforme, herunder også på de sociale medier som fx Facebook.

Forbrugerombudsmanden anbefaler, at reklameopslag markeres med ”reklame”, ”annonce” eller lignende udtryk, hvis den kommercielle hensigt bag et opslag ikke er tilstrækkelig tydelig i sig selv. Og sagen illustrerer, at ”sponseret og i samarbejde med” i bunden af et opslag ikke er tilstrækkelig tydelig oplysning.