Fremover skal virksomheder, som er etableret i Danmark også overholde britisk lovgivning, når de markedsfører og leverer online-tjenester til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (UK). Ligeledes vil det være påkrævet for britiske virksomheder at overholde danske regler, når de markedsfører og leverer online-tjenester rettet mod Danmark.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland forlod EU den 31. januar 2020 med en aftale om en overgangsperiode, som udløb den 31. december 2020. Med virkning fra 1. januar 2021 er Brexit altså for alvor trådt i kraft. 

Eksisterende EU-traktater og EU-principper finder derfor i vidt omfang ikke længere anvendelse i forhold til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands vedtagne EU-regulering gælder fremadrettet kun i form af lokal lovgivning, og i det omfang reguleringen ikke er ændret.

I forhold til e-handel betyder det blandt andet, at e-handelslovens principper om hjemlandskontrol og gensidig anerkendelse – som kommer direkte fra e-handelsdirektivet – ikke længere gælder i forhold til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Virksomheder der driver e-handel og som er etableret i Danmark, kan altså ikke længere – med henvisning til e-handelsloven – nøjes med at overholde dansk lovgivning, når de markedsfører deres produkter på deres hjemmeside m.v. eller når de leverer online-tjenester, som er rettet mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Herudover gælder forbuddet mod ”geo-blocking” og andre former for forskelsbehandling på det indre marked, efter EU-forordning 2018/308, heller ikke længere i forhold til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. 

Principperne om hjemlandskontrol og gensidig anerkendelse
E-handelsdirektivets principper om hjemlandskontrol og gensidig anerkendelse er implementeret i e-handelslovens §§ 3 og 4. 

Principperne medfører, at online-tjenester som er udbudt af virksomheder som er etableret i Danmark eller øvrige dansk etablerede virksomheder, der markedsfører sig online, alene skal overholde dansk lovgivning inden for det ”koordinerede område”, selvom markedsføringen eller online-tjenesterne retter sig mod andre EU/EØS-lande. På samme måde gælder det, at virksomheder som er etableret i andre EU-lande end Danmark og som er inden for det ”koordinerede område”, alene skal overholde lovgivningen i det land, hvor de er etableret, selvom de retter markedsføringen eller en online-tjeneste mod Danmark. 

Det ”koordinerede område” er regler, der er fastsat i EU’s medlemsstater og håndhæves af medlemsstaternes myndigheder, og som omhandler krav til online-tjenester eller krav til leverandører af online-tjenester. Det gælder fx krav til følgende i forbindelse med e-handel:

  • online-oplysningspligter 
  • online-markedsføring
  • online-aftaleindgåelse

Det ”koordinerede område” omfatter ikke krav til varer som sådanne eller krav til levering af fysiske varer. Reglerne gælder heller ikke kravene til fx samtykke ved fremsendelse af markedsføringsmateriale pr. elektronisk post, som fx e-mail. 

Efter Brexit gælder ovenstående principper altså ikke længere i forholdet mellem Danmark og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Geo-blocking
Efter EU-forordning 2018/308 gælder et forbud mod geo-blocking og andre former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller placering, i forbindelse med online og offline transaktioner i EU på det indre marked. 

Forbuddene medfører, at virksomheder ikke må forskelsbehandle på ovennævnte grundlag i forbindelse med e-handel.

For eksempel må kunder i et EU-land ikke forhindres i at få adgang til eller købe varer og tjenesteydelser online, som tilbydes på en hjemmeside som er etableret i et andet EU-land. Kunderne må for eksempel ikke forhindres adgang til hjemmesider på tværs af landegrænser (fx ved blokering) eller forhindres i at afslutte en bestilling. De må heller ikke forhindres i at købe varer eller tjenesteydelser, når de tilgår en hjemmeside fra et andet EU-land. Desuden må der ikke ske markedsopdeling med forskellige priser, som er baseret på, hvilket land kunden er hjemmehørende.

Efter Brexit gælder disse forbud altså ikke længere i forhold til danske virksomheder, der sælger varer eller tjenesteydelser online til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Betydning for virksomheder etableret i Danmark, som udbyder online-tjenester eller foretager online markedsføring rettet mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Virksomheder etableret i Danmark skal nu sikre, at de overholder britisk lovgivning, når de retter online markedsføring eller udbyder online-tjenester rettet mod kunder i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. 

Hvis en dansk virksomhed udbyder online-tjenester, som er rettet mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, bør den undersøge, hvilken effekt britisk lovgivning har på de udbudte tjenester. Er der tale om online markedsføring, herunder navnlig på regulatoriske markeder som for eksempel medicin, alkohol, spil, fødevarer m.v., bør virksomheden desuden undersøge, hvilke regler der gælder for markedsføring af den type produkter i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland efter Brexit.

Virksomheden bør blandt andet gennemgå sin hjemmeside for at sikre, at den lever op til de britiske krav, for så vidt angår oplysningspligt, markedsføring og aftaleindgåelse. Herudover bør virksomheden undersøge, om der gælder nogen særlige krav til registrering ved britiske myndigheder mv. efter Brexit. 

På den anden side kan danske virksomheder nu lovligt forskelsbehandle britiske kunder, herunder for eksempel ved at omdirigere britiske kunder til en britisk underside, hvor der kan være anden markedsføring og prissætning end på den side, der gælder for EU-kunder.

Bech-Bruuns kommentarer
Virksomheder som er etableret i Danmark og som udbyder online-tjenester rettet mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland eller retter deres online markedsføring mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, bør hurtigst muligt undersøge, hvordan Brexit påvirker dem. 

Da principperne om hjemlandskontrol og gensidig anerkendelse ikke længere gælder i forhold til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, er det vigtigt at få styr på de krav, som nu kommer til at gælde efter britisk lovgivning

Virksomheder bør i øvrigt være opmærksom på de krav, der gælder for overførsel af personoplysninger til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland efter Brexit. Du kan læse Bech-Bruuns nyhed om Brexits betydning i forhold til overførsel af personoplysninger til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland her.

Vores eksperter er klar til at rådgive om Brexits konsekvenser for din virksomhed, og hvordan din virksomhed på en effektiv og smart måde, kan indrette sin e-handelsplatform fremadrettet.