Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Regeringens ekspertgruppe om generationsskifte
  • Genoptagelse af beregnet tinglysningsafgift ved selskabsomdannelse mv.
  • Aktiver i successionsrækkefølge skal ikke indgå i afdøde ejers dødsbo
  • A/B-model – forlods udbytteret – optionsbeskatning – andel af selskabsværdi – hurtig afvikling.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - september 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering