Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Ekspertgruppen om generationsskifte – rapport og mindretalsudtalelse
  • Styresignal om ændret praksis for avanceopgørelse ved A/B-modeller
  • Succession – pengetankregel – andele i vindmøller og solcelleanlæg – passiv kapitalanbringelse
  • Gaveafgift – efterregulering af nedsat afgift – virksomhedsafståelse ved fraspaltning
  • Michael Serups mindretalsbemærkninger i ekspertgruppens rapport.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - november 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering