Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Overtagelse af opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Værdiansættelse af fast ejendom efter +/- 15 %-praksis
  • Aktiesalg – kontrolleret overdragelse – LL § 2 D – transparente enheder – ikke omkvalifikation til udbytte
  • Værdiansættelse – fast ejendom – +/- 15 %-reglen – belåningsgrad – særlige omstændigheder
  • Værdiansættelse – fast ejendom – dødsbo – +/- 15 %-reglen – salgsstatistik – særlige omstændigheder.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - marts 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering