Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Overtagelse af opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Succession – aktier – kontorhotel – passiv kapitalanbringelse
  • Gaveafgift – gave eller lån – gaver fra oldemor til børn m.fl. – lån retur fra oldebørn til børn ikke gave
  • Værdiansættelse – fast ejendom – +/- 15 %-reglen – realkreditbelåning og statistik – ikke særlige omstændigheder.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - maj 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering