Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Overtagelse af opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Ejendomsværdi af ejendomme beliggende i udlandet
  • Værdiansættelse – fast ejendom - +/- 15 %-reglen – samtidigt ekspropriationssalg – særlige omstændigheder
  • Boafgift – nedsat afgift familieselskab – ejertidskrav – tilkøbte/nytegnede aktier i datterselskaber.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - juni 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering