Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Offentlige vurderinger af erhvervsejendomme mv.
  • Værdiansættelse af fast ejendom efter +/- 15 %-praksis
  • Tinglysningsafgift i familiehandler
  • Overtagelse af opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Omgåelsesklausulen LL § 3 – skattefordel for et selskab – forretningsmæssig begrundelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - januar 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering