Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Afskaffelse af periodisk offentlig vurdering af alle ikke-ejerboligejendomme
  • Værdiansættelse af fast ejendom efter +/- 15 %-praksis
  • Styresignalet om optionsbeskatning af A/B-modeller træder nu i kraft – og hvad så?
  • Overtagelse af opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Gaveafgift – nedsat afgift – landbrugsejendom – udlejet stuehus – ikke aktiv virksomhed
  • Omgørelse – tilbagekaldelse af tilbagekaldt arveafkald – privatretlig disposition – ikke skatteundgåelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - februar 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering