Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Værdiansættelse – fast ejendom – næringsejendomme – omfattet af +/- 15 %-reglen
  • A/B-model – værdiansættelse af forlods udbytteret – hjemvisning – indekseringsrente – praksis.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - december 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering