Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Ekspertgruppen om værdiansættelse ved generationsskifte
  • Omgåelsesklausul – udlodning af fordring til moderselskab – ikke begrænset skattepligt – ikke omgåelse
  • Omgåelsesklausul – koncernintern aktieoverdragelse – ikke begrænset skattepligt – ikke omgåelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - august 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering