Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Overtagelse af opsparet overskud i virksomhedsordningen
  • Fordeling af successionsfordel indbragt for domstolene
  • Værdiansættelse – fast ejendom – dødsbo – +/- 15 %-reglen – ikke særlige omstændigheder
  • Succession – passivpost – boafgift – ikke indregning af særlig likviditetsfordel.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - april 2021

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering