Fødevarestyrelsen har offentliggjort deres plan for kontrolkampagner i 2021, der udføres i tillæg til den ordinære kontrol af fødevarevirksomheder. Der er blandt andet fokus på svindel med fødevarer, nedkøling af fødevarer og næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer.

Svindel med fødevarer og ”OPSON X”
Fra januar til april 2021 vil Fødevarestyrelsen have fokus på at bekæmpe svindel på fødevareområdet samt at styrke samarbejdet på tværs af grænserne. Det gør myndigheden gennem kontrolkampagnen ”OPSON X”, hvor Fødevarestyrelsen deltager i en international aktion rettet mod salg og produktion af forfalskede og underlødige fødevarer. Operationen er koordineret af Interpol og Europol.

Nedkøling af fødevarer
Det kan være afgørende for produktionen af sikre fødevarer, at fødevarevirksomheder er bevidst om vigtigheden af korrekt nedkøling, og at virksomheder i den forbindelse har implementeret de rette procedurer. Der opstår problemer hvert år med sygdomsudbrud, hvor årsagen kan være forkert håndtering af varmebehandlede fødevarer ved eksempelvis manglende kapacitet til nedkøling.

I tillæg til kontrollen vil Fødevarestyrelsen desuden yde vejledning om, hvordan virksomheder ved at bruge risikoanalyse og egenkontrol kan reducere risikoen for, at en utilstrækkelig nedkøling kan give vækst af sygdomsfremkaldende bakterier. Fødevarestyrelsen vil blandt andet introducere virksomhederne for værktøjet SiTTI og ”Alt om nedkøling-sitet”. Denne kampagne løber fra marts til august 2021.

Næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer
Fødevarestyrelsen sætter fra juli til december 2021 fokus på næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer.

Virksomhederne skal både leve op til de krav, der er fastsat på EU-niveau og kravene i dansk fødevarelovgivning. Baggrunden for reglerne er et hensyn til den endelige forbruger, der skal være i stand til at sammensætte sunde måltider ved at foretage et informeret valg ud fra den ernæringsmæssige sammensætning af fødevarer.

Fødevarestyrelsen har i 2021 fokus på de følgende områder:

 • Opson X
 • Detailtransport
 • Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder
 • Virksomhedsindberetning af salmonella og campylobacter - resultater fra ferskkødsovervågningen
 • Næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer
 • Nedkøling af fødevarer
 • Sporbarhed
 • Fælles EU-kampagne
 • Kontrol med dyrevelfærdsmærket for slagtekyllinger
 • Mærkning og anvendelse af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder
 • Sjældent kontrollerede virksomheder
 • Færre syge af fødevarebårne virus
 • Analytisk kontrol af kemiske forureninger
 • Udvidet kontrol af GMP salmonella i konsumægsbesætninger

For en række af emnerne har Fødevarestyrelsen endnu ikke offentliggjort yderligere information.

Supermarked

Afsluttende bemærkninger
Når en kontrolkampagne er afsluttet, vil Fødevarestyrelsen offentliggøre såkaldte slutrapporter indeholdende information og data, der indsamles ved kontrollerne.

Bech-Bruuns team af rådgivere inden for fødevarelovgivning har omfattende erfaring med, hvordan fødevarereglerne implementeres og fortolkes i praksis. Vi rådgiver om, og assisterer ved konkrete kontrolbesøg og besvarer gerne spørgsmål om de områder, som kontrolkampagnerne omhandler samt om fødevarelovgivningen generelt. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere om kontrolkampagnerne eller ønsker anden bistand som led i, at du forbereder dig på et eventuelt kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen.

Du kan se læse mere om Fødevarestyrelsens planlagte kontrolkampagner her.