Kinas administration af IP-rettigheder har tidligere båret præg af at være relativt decentraliseret, hvilket medførte en række udfordringer i forbindelse med administrationen, jurisdiktion og håndhævelse af IP-rettigheder. Dette har imidlertid ændret sig, uden det dog umiddelbart har medført en bedre eller hurtigere sagsbehandling.

I slutningen af august 2018 foretog den kinesiske regering en omfattende reform af de kinesiske IP-myndigheder, og som følge heraf blev en række forskellige administrative myndigheder sammenlagt og omstruktureret til to organer: Chinese National Intellectual Property Administration (“CNIPA”), der står for håndteringen af beskyttelse af IP-rettigheder centralt, og State Administration for Market and Regulation (”SAMR”), der bl.a. står for håndhævelsen af IP-rettigheder. 

Omstruktureringerne af de to organer forventedes at ville medføre ændringer i sagsbehandlingen bl.a. for varemærkesager, men indtil nu har egentlige materielle ændringer ladet vente på sig. På enkelte områder, eksempelvis anerkendelse af velkendte varemærker, har ændringen af de administrative procedurer og organer dog bevirket en ændret retsstilling. 

Helt overordnet hersker der stadig usikkerhed om det nye administrative setup, og COVID-19 har kun øget denne usikkerhed. Hos Bech-Bruun følger vi den administrative udvikling tæt med henblik på at varetage vores klienters interesser. 

Hvis du har spørgsmål til ændringerne i det administrative IP-system i Kina eller til kinesisk IP-ret i øvrigt, kan du kontakte en af vores Kina-eksperter, Claus Barrett Christiansen eller Emmelie Schmidt, for en uforpligtende drøftelse.