Erhvervsministeriet har den 14. april 2021 udsendt en pressemeddelelse om udskydelse af fristen for virksomheders indberetning af årsrapport.

Som reglerne er nu, skal virksomheder, der har kalenderåret som regnskabsår, indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest den 31. maj 2021. Med et hastelovforslag vil regeringen udskyde fristen for indberetning af årsrapport til den 30. juni 2021, så flere virksomheder vil have mulighed for at afregne kompensationsordningerne endeligt inden indberetning af årsrapporten. 

Fristen for indberetning af årsrapporten vil dermed være sammenfaldende med fristen for endelig afregning af kompensationsordningerne, som allerede er blevet udskudt til den 30. juni 2021.

Regeringen forventer, at lovforslaget vil blive hastebehandlet i Folketinget og træde i kraft i maj 2021.