Konkurrencemyndighedens vedvarende fokus på overtrædelser af konkurrencereglerne i lægemiddelindustrien har på en enkelt måned resulteret i millardbøder.

Accord
Den 15. juli idømte den britiske konkurrencemyndighed (”CMA”) lægemiddelvirksomheden Accord bøder for flere overtrædelser af konkurrencereglerne, herunder for excessive pricing i relation til hydrokortisontabletter. 

Bøderne udspringer af dybdegående undersøgelser foretaget af CMA inden for lægemiddelindustrien. CMA fandt på baggrund af disse undersøgelser, at Accord i løbet af en otteårig periode fra april 2008 havde hævet prisen for en pakke 10mg tabletter fra 70 cent til 88 britiske pund. Ligeledes havde Accord hævet prisen for en pakke 20mg tabletter fra 1,07 pund til 102,74 pund i løbet af samme periode. 

Prisstigningerne var dermed på over 10.000 procent i løbet af de otte år, og CMA’s undersøgelser viste, at prisstigningerne ikke var et udslag af hverken innovation eller konkrete investeringer. 

Udover denne overtrædelse fandt CMA, at Accord også havde betalt to potentielle konkurrenter hhv. 21 mio. pund og 1,8 mio. pund over en fireårig periode for at blive ude af markedet, hvorved Accord fastholdt sin position til at hæve priserne yderligere. De to potentielle konkurrenter havde ellers konkurrerende produkter klar i form af hhv. 10mg og 20mg tabletter. Dette karakteriserede CMA som en kartelaftale i form af en markedsdeling, og aftalen havde den konsekvens, at Accord forblev den eneste virksomhed på markedet, hvilket gjorde Accord i stand til at hæve priserne på 10mg tabletter yderligere fra 49 til 88 pund. 

Accord blev idømt bøder på 155 mio. pund for excessive pricing-overtrædelsen og 66 mio. pund for kartelaftalen.  

Advanz

Den 29. juli idømte CMA lægemiddelvirksomheden  Advanz en bøde på 101,4 mio. britiske pund for excessive pricing. 

CMA fastslog på baggrund af dybdegående undersøgelser, at lægemiddelvirksomheden  Advanz over en længere periode fra 2009 til 2017 opkrævede urimeligt høje priser for liothyronintabletter. Liothyronintabletter bruges til behandlingen af mangel på skjoldbruskkirtelhormon. Advanz hævede prisen på tabletterne fra  20 pund i 2009 til 248 pund i 2017, hvilket udgjorde en prisstigning på 1.110 procent på blot otte år.

Muligheden for excessive pricing opstod ved, at liothyronintabletter længe har været ét blandt flere lægemidler, som på trods af sin generiske karakter stod over for begrænset eller mangel på konkurrence, hvilket gav Advanz mulighed for at opretholde prisstigningen. Prisstigningen var altså hverken drevet af nogen meningsfuld innovation eller investering, ligesom den heller ikke kunne henføres under andre hensyn, da udbuddet forblev stabilt og produktionsomkostningerne ikke steg markant. 

Bøderne er udstedt til Advanz selv (40,9 mio. pund), HgCapital (8,6 mio. pund) og Cinven (51,9 mio. pund), hvor de sidstnævnte er private equity-fonde, som tidligere var ejere af de selskaber, der i dag udgør en del af Advanz. 

Leadiant 
Også i Holland er der fokus på urimeligt høje priser på lægemidler. Autoriteit Consument & Markt (”ACM”) idømte den 1. juli lægemiddelvirksomheden Leadiant en bøde på ca. 20 mio. euro for misbrug af dominerende stilling ved at hæve prisen for en pakke cenodeoxycholsyre-kapsler til 14.000 euro over en flerårig periode. Prisen blev fra 2009 hævet flere gange, bl.a. med 1.800 procent i 2009 til 886 euro, 250 procent i 2014 til 3.103 euro og slutteligt 350 procent i 2017 til 14.000 euro. Det var alene prisstigningen i 2017, som var genstand for ACM’s afgørelse. 

ACM fandt, bl.a. med henvisning til Leadiants omkostninger og investeringer i forbindelse med lægemidlet, at produktionen var karakteriseret ved lave omkostninger sammenlignet med omsætningen, samt at risikoen ved produkt var meget lav. Derfor fandt ACM, at prisstigningerne var ”exorbitant høje og urimelige”.  

Piller_emballage

Bech-Bruuns kommentar 
Afgørelserne ligger i forlængelse af en række andre sager om prissætning på lægemidler, herunder den danske CD Pharmas fra 2018.

Afgørelserne understreger de europæiske konkurrencemyndigheders øgede fokus på prissætningen af lægemidler, hvorfor man som lægemiddelproducent eller anden aktør i distributionskæden bør være varsom med at hæve priserne, hvis man pludseligt opnår en dominerende stiling på markedet, fx som følge af fravær af konkurrerende substituerbare lægemidler i markedet. 

Hvorvidt en prisstigning er urimelig og unfair, er en konkret vurdering, der afhænger af flere faktorer, herunder førprisen, R&D-omkostninger og risikoen for at producere defekte produkter. Endvidere bør lageromkostninger indgå sammen med en rimelig forrentning. I praksis vil det dog navnlig blive tillagt betydning, om prisen kan sammenlignes med fx en førpris eller prisen på andre markeder, og derved objektivt fremstår urimelig.

Størrelsen af bøderne i de nævnte sager viser tydeligt, at nationale konkurrencemyndigheder anser udnyttelse af en dominerende stilling på markedet for lægemidler som meget grove overtrædelser af konkurrencereglerne. Hvad en bøde vil være i dansk sammenhæng afhænger af en myriade af faktorer, og vil kunne udgøre et betragteligt millionbeløb. Straffesagen mod CD Pharma er endnu ikke afgjort, men Falck fik i 2019 en bøde på 30 millioner for at have misbrugt sin dominerende stilling indenfor ambulancetjenester.