I medfør af lov om pligt til at sikre COVID-19 test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark har Beskæftigelsesministeriet udstedt en bekendtgørelse, som fastlægger arbejdsgiveres testkrav for tilrejsende arbejdskraft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 7. februar 2021.

De skærpede testkrav indebærer, at arbejdsgivere, der beskæftiger tilrejsende arbejdskraft, skal sørge for, at disse ansatte testes efter indrejse i Danmark. Reglerne gælder også for selvstændige uden ansatte og arbejdsgivere, som er tilrejsende arbejdskraft i Danmark.

Kravet om test for COVID-19 gælder som udgangspunkt for alle, der indrejser til Danmark som tilrejsende arbejdskraft. De skærpede testkrav for COVID-19 for tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark gælder dog ikke for følgende personer:

 • Personer, der har fast bopæl i Danmark på tidspunkt for indrejsen
 • Personer, der har fast bopæl i grænselandet på tidspunktet for indrejsen
 • Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm uden at have taget ophold i Sverige
 • Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib og taxa
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat, der er mindst 14 dage og højest 12 uger gammelt fra tidspunkt for ankomst
 • Personer, der indrejser til Danmark med henblik på godstransport
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR-test
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR-test.

Hvornår skal testen foretages?
Efter indrejse i Danmark skal tilrejsende arbejdstagere have foretaget en PCR-test. Testen skal foretages tidligst 48 timer og senest 96 timer efter, at den pågældende person er testet negativ for COVID-19 forud for indrejse til Danmark.

Krav om dokumentation
Arbejdsgivere skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er foretaget test for COVID-19 af tilrejsende arbejdskraft, der er ansat af arbejdsgiveren. Hvis den tilrejsende arbejdstager er undtaget for reglerne om test for COVID-19 efter indrejse i Danmark, skal arbejdsgiver også kunne dokumentere dette. Kravet om dokumentation gælder også for selvstændige uden ansatte, der er tilrejsende arbejdskraft.

Udarbejdelse af skriftlig plan for COVID-19 test for tilrejsende arbejdskraft
Arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig plan for COVID-19 test for tilrejsende arbejdskraft. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om:

 • Hvordan arbejdsgiveren informerer de ansatte om, at de skal have foretaget en COVID-19 test i Danmark efter indrejse
 • Hvordan arbejdsgiveren løbende holder sig orienteret om hvilke lande, regioner eller områder, der er omfattet af reglerne
 • Oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark efter den 7. februar 2021. Oversigten skal indeholde oplysninger om, hvilken region eller område de ansatte er indrejst fra, dato for COVID-19 test før og efter indrejse til Danmark, og oplysninger om eventuelle undtagelser fra kravet om COVID-19 test efter indrejse til Danmark.

Arbejdstilsynets skabelon til den skriftlige plan kan findes her.
 
Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lov om pligt til at sikre COVID-19 test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse til Danmark. Læs mere om loven her.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Sandro Ratkovic eller Kristine Sofie Schlüter. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.