Den tyske forbundsforfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) har i dag truffet den længe ventede afgørelse i forfatningsklagen mod den fælles patentdomstol (også kendt som the Unified Patent Court) ("UPC").

Den tyske lov om den fælles patentdomstol ("UPC-loven") er blevet erklæret ugyldig. Afgørelsen er afsagt af Senatet ved forbundsforfatningsdomstolen og kan læses her (på tysk). 

I sin begrundelse konkluderer forfatningsdomstolen, at den tyske UPC-lov burde have været vedtaget med et kvalificeret flertal (på to 2/3) i henhold til Art. 79(2) i den tyske forfatning (Grundgesetz), idet loven indebærer afgivelse af suverænitet og dermed en væsentlig ændring af den tyske forfatning. 

Den tyske UPC-lov blev enstemmigt vedtaget af den tyske Forbundsdag, men kun cirka 35 medlemmer af Forbundsdagen var til stede ved behandlingen af lovforslaget. Dette var imidlertid ikke nok til at opnå det krævede flertal på to tredjedele, og forfatningsdomstolen har derfor fastslået, at Forbundsdagen ikke gyldigt kunne vedtage den tyske UPC-lov.

Afgørelsen vil få en afgørende betydning for UPC's fremtid. UPC har allerede været sat på hold i de seneste tre år grundet Brexit samt den verserende forfatningsklage i Tyskland. 

Den britiske regering har for nyligt meddelt, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ikke vil deltage i UPC-aftalen, og med afgørelsen fra den tyske forfatningsdomstol er fremtiden for UPC derfor endnu mere usikker.

Bech-Bruun følger udviklingen tæt og vil fortsat opdatere om UPC.