Bech-Bruun samarbejde
Photo of Johannes Grove Nielsen Johannes Grove Nielsen Partner 72273377

En fragtfører fik stjålet en del af sit gods, der bestod af 11 paller Bollinger champagne, under sin hvileperiode. Da der ikke forelå særlige forhold, som kunne bebrejdes chaufføren, fandt retten, at der ikke forelå grov uagtsomhed i overensstemmelse med CMR-lovens §37, hvorfor fragtføreren kun var ansvarlig efter det almindelige transportansvar efter lovens §24.

En fragtfører skulle transportere 11 paller med Bollinger champagne som stykgodstransport i presenningtrailer fra Frankrig til Danmark. For at overholde sine hviletider holdt fragtføreren ind på en oplyst, men ikke videoovervåget rasteplads. I løbet af natten blev 7 af de 11 paller champagne stjålet.

Efter CMR-lovens §24 er fragtføreren ansvarlig for bortkomst og beskadigelse af godset, som indtræffer i tiden fra overtagelsen indtil afleveringen. Ansvaret er imidlertid begrænset medmindre chaufføren har udvist grov uagtsomhed i forbindelse med beskadigelsen eller bortkomsten. I denne sag betød det, at erstatningsansvaret var begrænset til ca. 312.000 kr., hvor det reelle tab var opgjort til ca. 583.000 kr. 

Philipson Wine, som skulle modtage pallerne med champagne, gjorde gældende, at fragtfirmaet havde udvist grov uagtsomhed under transporten, da de ikke havde truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger, som følge af at der kort tid forinden var blevet stjålet tre flasker vin i forbindelse med en anden transport.

Aftalen om leveringen indeholdt imidlertid ikke nogen instrukser om, at fragtføreren skulle træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med fragten, og fragtføreren foretog således transporten som sædvanligt i parternes samarbejdsforhold.

Derudover gjorde Philipson Wine gældende, at fragtfirmaet burde have afvist at foretage transporten under hensyntagen til, at der var tale om ”tyveritækkelige varer”, da rammeaftalen mellem parterne indeholdt en klausul om, at disse typer af varer ikke var omfattet. 

lastbil_hjul_bech-bruun

Sø- og handelsrettens afgørelse
Sø og handelsretten slog fast, at Philipson Wine ikke havde godtgjort, at der forelå særlige forhold, der kunne bebrejdes chauføreren i forbindelse med transportens udførelse, herunder vogntogets parkering eller det indtrufne tyveri. Retten lagde vægt på, at leveringsaftalen ikke indeholdt nogen særlige instrukser, og at fragtføreren havde foretaget transporten som sædvanligt i parternes samarbejdsforhold. Fragtfirmaets ansvar var derfor begrænset efter CMR-lovens § 29, stk.2. 

Bech-Bruuns kommentar
Dommen er et eksempel på nødvendigheden af at give særlige instrukser til fragtføreren, hvis man ønsker transporten foretaget med særlige sikkerhedsforanstaltninger, eller når det ikke er åbenbart, at der er tale om tyveritækkelige varer.