Fibernetselskab overtrådte markedsføringslovens spamforbud ved at få tre kommuner til at sende markedsføringsbreve til en lang række borgere via e-Boks.

Tre kommuner har sendt breve til mindst 9.646 borgere, hvori kommunerne opfordrede borgerne til at overveje at tilslutte sig fibernet fra et bestemt fibernetselskab. Udsendelsen af brevene var sket på opfordring af og i samarbejde med det pågældende fibernetselskab. Selskabet havde sendt flere tekstforslag til kommunerne og fået forelagt brevene inden afsendelsen, ligesom det også var fibernetselskabet, der havde forsynet kommunerne med adresselister på modtagerne af brevene.

I brevene fremgik det bl.a.:

”Dette brev er en servicemeddelelse fra xx Kommune med en opfordring til at støtte etableringen af højhastighedsinternet i og omkring xx område… Derfor er det vigtigt, at du som borger tager stilling til om du/i ønsker at fremtidssikre dit område… Hvis ikke der er tilstrækkelig opbakning sender [fibernetselskabet] gravemaskinerne videre til nye områder…"

Spamforbuddet i markedsføringslovens § 10, stk. 1 indebærer, at en erhvervsdrivende ikke kan rette henvendelse til nogen via elektronisk post, herunder e-Boks, i markedsføringsøjemed uden samtykke fra vedkommende. Forbrugerombudsmanden understreger, at dette forbud også er gældende, hvis en virksomhed anvender en ikke-erhvervsdrivende, i dette tilfælde tre kommuner, til at sende markedsføringsmateriale, som virksomheden ikke selv kan sende.

Fibernetselskabet har accepteret at betale en bøde på 964.600 kr. Bødens størrelse følger en beregningsmodel, der fremgår af forarbejderne til markedsføringsloven, hvorefter bøden fastsættes til 100 kr. pr. brev. Forbrugerombudsmanden har indstillet en bøde til anklagemyndigheden, men fiberselskabet har altså accepteret bøden og dens størrelse. 


Bech-Bruuns kommentar
Denne bøde for overtrædelse af spamforbuddet er rekordstor. Den hidtil højeste bøde for overtrædelse af spamforbuddet var på 800.000 kr. – se vores nyhedsbrev om denne sag.

Sagen understreger, at virksomheder kan blive ansvarlige for overtrædelse af spamforbuddet, også selvom virksomheden ikke er afsender af henvendelsen. Det er således tilstrækkeligt, at henvendelsen sker på virksomhedens foranledning. e-Boks anses som elektronisk post efter markedsføringslovens § 10, stk. 1, hvilket også omfatter henvendelser på e-mail eller SMS, ligesom direkte henvendelser via beskedfunktioner på sociale medier er omfattet.

Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om sagen kan læses her.

Forbrugerombudsmanden offentliggjorde den 20. december 2018 en ny vejledning om spamforbuddet. Bech-Bruuns eksperter i markedsføringsret er klar til at rådgive om, hvordan du og din virksomhed sikrer overholdelse af markedsføringslovens regler, herunder også overholdelse af spamforbuddet. Du kan læse mere om Forbrugerombudsmandens vejledning i vores nyhed her og Forbrugerombudsmandens vejledning her.